LENDAHAND – MILJOENENNOTA 

Wat wij hebben gedaan

EEN MILJOENENNOTA VOOR GENDERGELIJKHEID

Volgens de Verenigde Naties is vrouwenparticipatie een belangrijke voorwaarde voor economische en sociale groei. Toch krijgen vrouwen anno 2021 nog steeds minder ondersteuning voor financiële doeleinden dan mannen. Daarom ontwikkelde Lendahand een automatische screening en een investeringstool voor hun website die eraan moeten bijdragen dat over drie jaar 55% van de totaal verwachte investeringen van het platform naar vrouwenprojecten stroomt. Dat komt neer op circa 121 miljoen euro en is een serieuze bijdrage aan doel 5 van de SDG’s – gendergelijkheid.

Terwijl Lendahand zich focust op opkomende economieën, willen ze óók bewustwording over financiële ongelijkheid in Nederland doen groeien. Koen The, CEO van Lendahand: “Geen enkel land kan zijn volledige potentieel bereiken tenzij het gebruik maakt van de energie, ideeën en intellect van al zijn burgers, inclusief de 50% vrouwen. Dat gebeurt niet alleen in opkomende landen nog veel te weinig. Oók in Nederland is nog een hoop werk aan de winkel.” Samen met Blyde gingen ze met die bewustwording aan de slag.

Aanpak Blyde

We hebben Prinsjesdag 2021 aangegrepen als momentum om aandacht te vragen voor genderongelijkheid wereldwijd én in Nederland. Hoe? Door een miljoenennota voor genderongelijkheid te ontwikkelen en deze samen met feminist Milou Deelen aan te bieden aan de Tweede Kamer. De plannen omvatten onder meer investeringen in genderneutrale selectiesoftware, educatie en gelijkwaardige zorg voor de kinderen (dmv onder meer betaalbare kinderopvang). De miljoenennota was niet alleen een actie om pr mee te genereren voor zowel genderongelijkheid als voor Lendahand zelf, maar bovenal een initiatief als (interne) kick-off voor een nieuwe: SDG 5 van de Verenigde Naties. De actie in Den Haag werd op eigen kanalen gedeeld, kwam voorbij op Fonk én op de Instagram van D66-kamerlid Hanneke van de Werf. Campagne grootte – M.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

1. 

GEEN ARMOEDE

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Onder de millenniumdoelen betekende extreme armoede dat iemand minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. De Wereldbank heeft deze grens in 2015 verlegd naar 1,90 dollar per dag. In 2012 leefde 12,8 procent van de wereldbevolking onder de grens van 1,90 dollar. Dit zijn 896 miljoen mensen. In 1990 leefde nog 37 procent van de wereldbevolking, of 1,95 miljard mensen onder deze grens. De verwachting is dat dit aantal in 2015 is gedaald naar 9,5 procent of 702 miljoen mensen van de wereldbevolking.

5. gendergelijkheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. Maar in de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.

Resultaat

Een greep uit de free publicity  die we genereerden met de miljoenennota voor gendergelijkheid van Lendahand:  

Instagram – Hanneke van de Werf, 21 september 2021.

FONK Online, 20 september 2021.