MILIEUDEFENSIE

Wat wij hebben gedaan

MILIEUDEFENSIE: HOOGSTE TIJD VOOR EEN KLIMAATPLICHT

Al sinds hun oprichting in 1971 strijdt Milieudefensie voor een duurzame en eerlijke wereld. Ze maakten rumoer rondom de vervuiling van de Rijn, luchtvervuiling door vliegverkeer, het FSC-keurmerk, de ja/nee brievenbussticker en de alom stijgende vleesconsumptie. In 2021 sleepten ze Shell voor de rechter en werd voor het eerst in de geschiedenis een bedrijf aansprakelijk gehouden voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Deze aanklacht tegen Shell was nog maar het begin: Milieudefensie wil dat de wetgever op in actie te komt met de invoering van een wettelijke klimaatplicht voor vervuilende Nederlandse bedrijven. Alleen met een wettelijk verankerde verplichting kunnen de grote vervuilers in beweging worden gebracht en kunnen de klimaatdoelen van het Parijsakkoord worden behaald – tekenen maar, die petitie!

Aanpak Blyde

Milieudefensie vroeg Blyde om de klimaatplicht en de petitie op nationaal niveau onder de aandacht te brengen. We bundelden onze krachten met Wefilm, die een aangrijpende korte film ontwikkelde om mensen met hun neus op de feiten te drukken. Wij schreven op onze beurt een sterke, eenduidige boodschap over de klimaatplicht en de korte film in de vorm van een persbericht. De urgentie van wet- en regelgeving op het gebied van klimaat centraal stond hierin centraal: vervuilende bedrijven hebben een sleutelrol in de versnelling van de transitie naar duurzaam. We hebben ingezet op nieuwsmedia, vakmedia op gebied van duurzaamheid en influencers. De laatste groep werd gevraagd de video te delen en mensen op te roepen de online petitie voor een wettelijke klimaatplicht te tekenen. De mediamix heeft zijn werk gedaan. De klimaatplicht kwam voorbij op Nederlandse tv, radio in kranten en op social kanalen (meer dan 80 publicaties in print, op rtv en op online media). Er is een potentieel gestapeld bereik gehaald van 32 miljoen, een mediawaarde van meer dan 630 duizend euro en de petitie is 35.000 keer ondertekend! Campagnegrootte – M

Sustainable Development Goals (SDG’s)

13.

Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Resultaat

Een greep uit de publicity die we genereerden voor Milieudefensie:  

Volkskrant, 5 oktober 2021.

Change Inc, 8 oktober 2021.

BNR, 5 oktober 2021.

Trouw, 8 oktober 2021.

Twitter – Tim Hofman, 5 oktober 2021.

AD Algemeen Dagblad, 5 oktober 2021.

Humberto – NPO Radio 1, 8 oktober 2021.