Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis, zei Einstein. Een stelling die je direct doet terugdenken aan jouw eerste werkdag. Een spannende dag waarin het besef groeide hoe weinig je eigenlijk weet. Toen die dag een paar jaar geleden voor mij aanbrak, ontdekte ik dat de praktijk heel anders werkt dan alle wetenschappelijke kennis die ik de jaren daarvoor in mijn hoofd had gestampt. Het is als rijden als je net jouw rijbewijs hebt; de auto slaat steeds af en eigenlijk heb je geen idee wat je aan het doen bent. Iets dat wij ook terugzien bij onze stagiaires: ze leren het vak vaak on the job. Dit brengt mij tot het onderwerp van dit blog: het gat tussen theorie en praktijk groeit.

Veel communicatiestudenten weten vaak niet hoe de stof die ze leren in de praktijk wordt toegepast. Sterker nog, velen weten niet wat PR precies inhoudt en wat het verschil is met marketing en reclame. Studenten leren over onderwerpen als branding, PR en de identiteit van een bedrijf maar hoe dit zich vertaalt in het contact met bedrijven weten studenten niet. In het communicatie- en PR-vak is een praktijkonderdeel daarom belangrijk voor het opdoen van ervaring, het vormen van een mening en het aftasten van het interessegebied. Gastcolleges door mensen uit het werkveld bieden een bron aan informatie en stellen studenten in de gelegenheid vragen te stellen over hetgeen ze straks kunnen verwachten. Dat geldt natuurlijk ook voor stages.

Een praktijkcomponent is dus een onmisbaar onderdeel van een opleiding. Desalniettemin, lijken universiteiten hier weinig prioriteit aan te geven. De Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld, is geen voorstander van stages omdat een verplichte stage volgens de UU niet haalbaar is. Jammer, want dit betekent dat studenten studievertraging moeten oplopen om praktijkervaring op te doen. Aan de andere kant zijn hogescholen en universiteiten niet de enigen die hier verantwoordelijk voor zijn. Het bedrijfsleven is net zo goed gebaat bij studenten die praktijkervaring hebben opgedaan. Sterker nog, werkervaring is van meet af aan een belangrijk selectiecriterium. Omdat wij groot voorstander zijn van een kijkje in de keuken en onze verantwoordelijkheid willen nemen op dit gebied, geeft Blyde met regelmaat colleges op universiteiten en hogescholen. Zo stonden we eind vorig jaar voor de klas bij de Hogeschool van Utrecht en in mei verrassen we de studenten van de UvA met nieuwe insights, zodat ze net zo enthousiast voor ons vak raken als wij, en we er aan bijdragen dat de studenten na het verlaten van de collegebanken goed beslagen ten ijs komen.

Marlie Paauw, PR adviseur Blyde Benelux