In deze blogpost vertellen we graag hoe wij als team zo positief, transparant en concreet mogelijk werken aan een inclusievere wereld. Verwacht niet dat wij overal een antwoord hebben en dat we geen fouten maken in dit proces. Maar weet dat we zonder oordeel proberen te handelen vanuit de allerbeste intentie en dat we openstaan voor alle input en feedback.

Creating a positive footprint worldwide is de diepgewortelde missie van ons B Corp gecertificeerde pr-bureau. In een wereld die kantelt en schuurt komen steeds meer systeemfouten bovendrijven waar we niet langer omheen kunnen. In onze digitale team-meetings spraken we de afgelopen weken veel met elkaar over hoe we nog inclusiever te werk kunnen gaan. Heel concreet: hoe gaan we Sustainable Development Goal 10: ‘ongelijkheid verminderen’ in 2030 halen? Die zoektocht begon voor ons met vragen stellen. Hoe brengen we op dit gebied momenteel positieve verandering teweeg? En is dit genoeg of kan het beter? Hoe maken we ingewikkelde thema’s als racisme, discriminatie, inclusiviteit bespreek- en behapbaar? En welke stappen zetten onze klanten, voornamelijk B Corps, op dit gebied? Hebben wij ons huiswerk goed gedaan of zijn we pas bij hoofdstuk 1 en minder open-minded en tolerant dan we dachten?

EDUCATING OURSELVES
De afgelopen weken werd duidelijk dat er veel werk aan de winkel is. Het debat over racisme, discriminatie en inclusiviteit wordt wereldwijd op alle lagen in de maatschappij gevoerd, raakt ons allemaal en legt weeffouten bloot. De Black Lives Matter demonstraties brachten veel mensen op de been en er kwamen belangrijke gesprekken op gang. Een veelgehoord geluid? Educate yourself, maak je huiswerk. We bekeken documentaires, lazen boeken en schaften andere voorleesboeken voor onze kinderen aan. Ook tekenden we samen met 49 andere Nederlandse bedrijven de brief die Tony’s Chocolonely heeft gestuurd aan minister Kaag. Met deze brief spreken wij onze steun uit voor een wettelijk kader voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Wetgeving zorgt voor meer transparantie en gelijkheid in de supply chain.

IN GESPREK MET KLANTEN
Vanuit onze rol als pr-bureau zijn we met onze klanten in Nederland en België in gesprek over hoe zij omgaan met thema’s als racisme, discriminatie en inclusiviteit. Wij geloven dat we, samen met onze klanten, een positieve bijdrage kunnen leveren. B Corp stelde een overzichtelijke lijst samen met achtergrondinformatie en acties die je als bedrijf kunt oppakken. Aan de hand van onderstaande vragenlijst voeren we gesprekken met onze klanten over inclusiviteit, racisme en discriminatie.  

 • Welke invloed heeft de maatschappelijke discussie over racisme, discriminatie en inclusiviteit op jullie bedrijf?
 • Op welke manier leveren jullie een positieve bijdrage aan dit debat?
 • Kun je concrete voorbeelden geven? Hoe monitoren jullie dit structureel?
 • Wat gaat goed op dit gebied, wat kan beter?
 • Hoe ziet jullie team eruit? In hoeverre zorgen jullie voor een representatieve weerspiegeling van de maatschappij?
 • Welke merken vind je goed bezig op het gebied van racisme, discriminatie en inclusiviteit?
 • Welke merken vind je niet goed bezig op het gebied van racisme, discriminatie en inclusiviteit?
 • Waar wil je morgen mee stoppen?
 • Waar wil je morgen mee beginnen?

IN BEWEGING BLIJVEN
Terwijl we ons in deze belangrijke transitiefase bevinden, want zo voelt het, blijven we ons actief inzetten op het gebied van onder meer:

 • Diversiteit in het team | in samenwerking met Hogescholen en Universiteiten zoeken we actief naar geschikte kandidaten die ons team kunnen versterken en diverser maken. Hetzelfde geldt voor de invulling van eventuele toekomstige vacatures.
 • Gelijke kansen voor jongeren in achterstandswijken | in samenwerking met een adviseur van onderwijs bij Acvz bekijken we hoe Blyde actief kan bijdragen in het creëren van gelijke kansen voor jongeren in Nederland.
 • Inclusiviteit op de werkvloer | Corporate queer is een platform voor #LGBTI+ professionals en iedereen met een open mind. Het raam van ons kantoor aan de Singel in Amsterdam dient als podium voor de Corporate Queer postercampagne.
 • Gelijke kansen voor statushouders | in samenwerking met Newbees bieden we statushouders de mogelijkheid om een stage te lopen bij Blyde. We zijn bijvoorbeeld erg blij met de bijdrage die Mohamad levert, hij maakt sinds een half jaar deel uit van het vaste Blyde Benelux team.
 • #stophateforprofit | we omarmen als bureau het initiatief #stophateforprofit. Met onze klanten zijn we hierover actief het gesprek aan gegaan en hebben hen actief geadviseerd hier aan deel te nemen.

De komende tijd blijven we ons huiswerk doen, voeren we gesprekken met mensen binnen en buiten ons netwerk en wonen we (digitaal) evenementen bij over deze belangrijke thema’s. Via onze Instagram en Facebook kanalen houden we je graag op de hoogte! Heb je opmerkingen, suggesties, tips of advies? We horen het graag via info@blyde.nl.

Groet namens het hele Blyde Benelux team!