Happy B Corp month! Deze maand laten de B Corp community en B Lab samen zien hoe B Corps vooroplopen om de wereld vooruit te helpen. Als impact-gedreven bureau werken we elke dag vol overtuiging aan een mooiere toekomst voor toekomstige generaties. Business as a force for good, that’s our jam! Wat betekent het voor ons om B Corp te zijn en hoe zien we onze rol in de communicatiebranche? We delen graag onze visie ter inspiratie, dus: kopieer, hergebruik en vermenigvuldig!  

Minder slecht is geen optie meer 
We bevinden ons momenteel op een kritiek keerpunt in de geschiedenis. De ene crisis na de andere doemt op, als Blyde zijn we vastberaden op zoek naar een nieuwe, blijvende balans tussen overheid, bedrijfsleven en burgers. De grenzen van onze aarde zijn in zicht, klimaatwetenschappers zijn het erover eens: we hebben een kritiek punt bereikt van no return. Er is dringende behoefte aan een nieuw gemeenschappelijk doel om na te streven. Bovendien gaat het er niet om wie de grootste verantwoordelijkheid heeft voor het oplossen van onze problemen, het moet vooral draaien om de vraag hóe we allemaal echt kunnen bijdragen aan een duurzame en meer gelijkwaardige samenleving. Van caissière tot CEO, en van klimaatactivist tot politicus.  

Wat dat nieuwe gemeenschappelijke doel precies moet zijn, daar hebben we helaas nog geen kant-en-klaar antwoord op. Maar we weten wel dat ‘het minder slecht doen’ gewoon geen optie meer is. Hoe ongemakkelijk het ook is, het is hoog tijd dat we afkicken van de obsessie met winstmaximalisatie. Het onderliggende probleem waar de hele wereld mee wordt geconfronteerd, is wankelend kapitalisme. Natuurlijk heeft het huidige systeem ons lange tijd gediend en brengt het economische groei met zich mee. Maar deze groei heeft een te hoge prijs. Het economische systeem zoals het nu functioneert, is onhoudbaar en niet toekomstbestendig. We moeten werken aan het welzijn van allen. 

Het bedrijfsleven van binnenuit te veranderen 
De bedrijfswereld heeft significante macht om de veranderingen die we in deze wereld nodig hebben te sturen. Als we Blyde inzetten als een force for good, kunnen we symbolisch het tij keren. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven (en ja, we hebben ook wetgeving nodig!) om rechten voor de natuur en rechten voor alle mensen verder te verankeren in hun bedrijfsstructuren en -culturen. Met Team Blyde en onze partners en klanten, blijven we actief campagne voeren over deze essentiële kwesties. De tijd is nu om gelijkheid te bevorderen! 

Waar geloven we in, gebaseerd op ondernemerschap en optimisme? 

  • Een nieuwe definitie van succes: wanneer slaag je als persoon en als bedrijf? Bijvoorbeeld, wat als je succes meet niet aan wat je verwerft, maar aan wat je achterlaat? 
  • Ruimte maken voor transparantie en kennisdeling die bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld: kopieer, hergebruik en vermenigvuldig 
  • We bewegen van oneindige groei naar een (ont)groei-economie. Van lineair naar circulair, van winst naar welvaart 
  • We profiteren van toekomstbestendig leiderschap en strengere wetten en regelgeving in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN 
  • We streven niet langer uitsluitend naar tevreden aandeelhouders, maar naar een bedrijf dat meer geeft aan de aarde dan het neemt. 

Een open uitnodiging to do better
Het zijn van een B Corp is geen einddoel. Het is een ‘filosofie’, een manier van (bedrijfs)leven. Het gaat erom de veranderingen te sturen die de wereld nodig heeft, samen overgangen te versnellen, ambitieuzere doelen te stellen, en die doelen bij te houden. Dat is de essentie. Slechts streven naar ‘minder slecht’ is niet genoeg; het gaat erom actief iets terug te geven. Voor ons draait het zijn van een B Corp helemaal om het verleggen van grenzen en het creëren van de positieve impact die we willen zien in deze wereld. Met een team van gelijkgestemde mensen, bedrijven, allianties die naar hetzelfde streven en een open uitnodiging voor anderen om zich aan te sluiten.

Sla je helemaal aan op onze visie of is de certificering net binnen? Als changemaker en B Leader zijn we er ook om jouw organisatie te helpen met het delen van jullie positieve impact. Welke expertise je ook zoekt voor positieve impact, we’re happy to help! 

Vragen of meer informatie? Bel ons of mail naar info@blyde.nl. See you soon!